Studio Iwonaki Mu

BUTOH - czytaj po Polsku - read in English - KIEDY INTERESUJE CIE TANIEC BUTOH - warsztaty butoh - spektakle butoh w Warszawie - WHEN YOU ARE INTERESTED IN BUTOH DANCE - butoh workshops - butoh performances in Warsaw

czwartek, 11 październik 2007

Butoh Barter 2007, in English and in Polish

Butoh Barter with Atsushi Takenouchi in Warsaw

BUTOH BARTER 2007

International Master Class
GLOBE JINEN BUTOH with Atsushi Takenouchi
Natural music performed by Hikoro Komyja
3 – 9 December, Warszawa


Mime Studio at Na Woli Teatr, TR Warszawa, Kafeteka

photo by Laci Zajac, "Butoh Byo" at Espace Culturel Bertin Poiree/Paris, 2006, choreographed by Atsushi Takenouchi

WORKSHOP PLACE, Studio Mimów, Teatr na Woli, ul. Kasprzaka 22
Everyday 1030 to 1730


BUTOH BARTER AFTERNOON w TR Warszawa, ul.
Marszałkowska 8
Sunday, December the 8th, start 15oo

Program includes

  • Workshop presentation of participants
  • with presence of special quests
  • Improvisations of Atsushi Takenouchi
  • Live music of Hikoro Komyja


GLOBE JINEN BUTOH NIGHT, Kafeteka, ul. Poznańska 11
Saturday December the 8th, start 20oo

Non formal meeting with Atsushi Takenouchi and Hiroko Komyja with presentation of film documentation from their work in other countries.

Free entry after contacting the phone number 692 019 592


Fot KANA

ATSUSHI TAKENOUCHI joined Butoh dance company "Hoppo-Butoh-ha" in Hokkaido in 1980. His last performance with the company "Takazashiki"(1984) was worked on by Butoh-founder Tatsumi Hijikata. He has been working on his own Jinen Butoh since 1986 and created solos "Tanagokoro", "Ginkan", "Itteki" as a universal expression of nature, earth, and ancient times and his impressions of the moment, formulated from the people around him, and the environment. He toured Japan between 1996 and 1999. He also studied a spirit of the universe under Kazuo Ohno and Yoshito Ohno. In 1999 he toured Jinen Butoh "Sun & Moon" and led Butoh workshops in Europe and Asia for six months. Since autumn 2002 he has been mainly based in Europe for one year arts fellowship funded by a Japanese government. And he has been working on Butoh dance collaboration project with dancers and actors in France, Poland and other countries. 2005 July, he presents his solo performance "Stone" at Theatre Golvine in Avignon . And choreograph a Butoh procession with twenty dancers through Avignon city inthe festival.


HIROKO KOMIYA is and aqustic musician, who creates an experimental music for performances. She makes it with usage of objects created by the Earth. Her special attention is focused on stones, water, mussels and voice. Others, hand made are cymbals, drums and other native instruments collected by her during extensive travel around the globe. With special use of the own, organic voice, she creates non harmonic music passages evoking memories of archetypes of orient. She creates music both for workshop and performances of Atsushi Takenouchi.

Fot Rafael Stolarczyk, Butoh Body Chlewiska 2004

Who May Apply?

Workshop is thought to be the movement and sound focused. We believe it is good experience for both dancers and non dancers as in the process everyone will work with his/her inside and will be able to day by day develop his self conscious through body, voice and imagination usage. Previous experience is not a must, but we are grateful to inform us your level of butoh and movement knowledge.


Workhop presentation

Workshop ends up with 20 minutes presentation for the audiences but participation is not obligatory. Those, who like to sum up their experience and enrich a new one, are asked to equip themselves with white body paint and bright red and white minimalist light clothing in order to deconstruct them together with Atsushi supervision.

Useful links

http://www.jinen-butoh.com/
http://www.teatrnawoli.pl/
http://www.trwarszawa.pl/

http://www.mime77.com/

Contact

iwonawo@gmail.com
            +48/602 15 45 75       

Warsztaty Butoh z Atsushim Takenouch w Warszawie

BUTOH BARTER 2007

Międzynarodowe Warsztaty Mistrzowskie
GLOBE JINEN BUTOH z Atsushim Takenouchi
muzyka naturalna w wykonaniu Hikoro Komyja
3 - 9 Grudzień, Warszawa

Studio Mimów przy Teatrze na Woli, TR Warszawa, Kafeteka

 

photo by Laci Zajac, "Butoh Byo" at Espace Culturel Bertin Poiree/Paris, 2006, choreographed by Atsushi Takenouchi

WARSZTATY Studio Mimów, Teatr na Woli, ul. Kasprzaka 22
Codziennie od 1030 do 1730

POPOŁUDNIE BUTOH BARTER, TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8
Niedziela 9 Grudzień, godzina 15.oo

W programie (szczegółowo wkrótce!)

  • Pokaz warsztatowy uczestników, muzyka Hikoro Komyja
  • Z udziałem zaproszonych gości
  • Improwizacje w wykonaniu Atsushiego Takenouchi
  • muzyka w wykonaniu Hikoro Komyja

WIECZÓR z GLOBE JINEN BUTOH, Kafeteka, ul. Poznańska 11
Niedziela 9 Grudzień, godzina 20.00

Nieformalne spotkanie z Atsuhim i Hikoro, pokaz materiałów filmowych ze zbiorów artystów. Wstęp za okazaniem biletu z TR po zgłoszeniu na listę pod numerem telefonu 692 019 592

ATSUSHI TAKENOUCHI od 1980 roku był członkiem zespołu HOPPO-BUTOH-HA na Hokkaido. W 1984 roku pracował z zespołem TAKAZASHIKI nad spektaklem w choreografii twórcy butoh Tatsumiego Hijikaty. Od 1980 roku pracuje według stworzonego według siebie stylu Jinen Butoh. Stworzył szereg prac solowych; TANAGOKORO, GINKAN, ITTEKI są wyrazem natury, ziemi i zamierzchłych czasów oraz inspiracji czasu, przestrzeni I okoliczności, w jakich występuje. Od 1996 do 1999 roku występował w Japonii. Studiował duchowość świata z Kazuo Ohno i Yoshito Ohno. Od 1999 z programem Jinen Butoh "Słońce & Księżyc" podróżował po Europie i Azji, prowadząc warsztaty i spektakle. Od 2002, kiedy otrzymał stypendium rządu Japońskiego, rezyduje w Europie, współpracując z aktorami i tancerzami z Francji, Włoch i innych krajów. W 2005 roku na festiwalu w Awinion pokazał swój nowy spektakl KAMIEŃ w Teatrze Golvine w Avignon oraz wyreżyserował wielogodzinny pochód butoh z 30 tancerzami

HIROKO KOMIYA

muzyk akustyczny, akompaniator. Tworzy muzykę eksperymentalną, używając dźwięków pochodzących z natury. Posługuje się obiektami takimi jak kamienie, woda, cymbały, kolekcja dzwonków o magicznych barwach, grzechotki, kołatki, cynowe naczynia, specjalnie dobrane tradycyjne instrumenty, a także własny, organiczny głos. W ten sposób buduje nieharmoniczne improwizacje muzyczne, sięgające archetypów kultury wschodu, stanowiące niezwykły akompaniament do spektakli Atsushiego Takenouchi.

Kto może uczestniczyc?

Warsztat przeznaczony jest dla tych, którzy chcieliby skoncentrować się na pracy ze swoim ciałem i głosem. W naszym przekonaniu będzie to cenne doświadczenie zarówno dla tancerzy, jak I nie tancerzy ponieważ w procesie każdy będzie pracował z włąsnym wnętrzem i dzień po dniu rozwijał samoświadomość poprzez pracę ciała, głosu i wyobraźni. Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane ale będziemy wdzięczni za informacje o poziomie wiedzy na temat butoh.

Jak aplikować?

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w warsztatach prosimy o kontakt z organizatorem. W warsztatach uczestniczyć może tylko 12 uczestników. Osoby zainteresowane otrzymają mailem formularz zgłoszeniowy , który trzeba odesłać do 15 listopada na adres poniżej. Rezerwacja tylko na podstawie wpłaty całości sumy do 20 listopada.

Użyteczne linki

http://www.jinen-butoh.com/
http://www.teatrnawoli.pl/
http://www.trwarszawa.pl/
http://www.mime77.com
/

Kontakt

iwonawo@gmail.com
komórka             +48/602154575       
Warsztaty Tańca Butoh na Radomskiej 13 w Wawie

O mnie