poniedziałek, 6 września 2010

BUTOH BARTER 2010 #### polish/english

                          Międzynarodowe Warsztaty Mistrzowskie  
           Atsushi Takenouchi  z muzyką Hiroko Komiya

                                          Atsosuhi Takenouchi by W. Zdrojewski


FOR ENGLISH SCROLL DOWN

WARSZTATY wtorek 7.12 – niedziela 12.12. (6 dni)
Codziennie w godzinach 14.oo do 20.oo

MIEJSCE PRACOWNIA WSCHODNIA, Warszawa - Praga, ul. Lubelska 30/32

kamienica artystyczna, studia i pracownie wielu młodych malarzy, grafików i muzyków. Więcej informacji na temat Pracowni znajdziesz w linkach. Zapraszamy :)


 
REKRUTACJA
Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą skoncentrować się na szukaniu źródeł inspiracji w ciele i umyśle. Wcześniejsze doświadczenie w butoh nie jest wymagane ale organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru grupy pod względem przygotowania kondycyjnego.

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w warsztatach prosimy o wypełnienie kwestionariusza aplikacyjnego I przesłanie go w mailu na adres poniżej do 20 listopada. Osoby zakwalifikowane będą proszone o przelanie całości opłaty warsztatowej na konto organizatorów do 30 listopada. Udział w warsztatach wyłącznie za okazaniem poświadczenia przelewu.

OPŁATA WARSZTATOWA 650zł

FORMULARZ APLIKACYJNY
imie/nazwisko/wiek
Adres zamieszkania
Kontakt telefon/e-mail/skype
Doświadczenie teatralne I sceniczne
Doświadczenia śpiewacze
Doświadczenia z butoh
Deklaracja ubezpieczeniowa: Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie zdrowotne na czas uczestniczenia w projekcje BUTOH BARTER 2010
Zgoda na udostępnienie wizerunku: Ja niżej podpisana/y zgadzam się udostępnić swój wizerunek na potrzeby dokumentu filmowego realizowanego przez organizatorów
Udział w pokazie warsztatowym dla publiczności TAK/NIE/JESZCZE NIE WIEM
Podpis


Kontakt
Format Zero
formatzero.format@gmail.com

więcej informacji wkróce!

                             

         

International Master Class of Atsushi Takenouchi  

                                              music of Hiroko Komiya 


                                         Foto W. Zdrojewski

MASTER CLASS Tuesday 7.12 – Sunday 12.12. (6 days)
Everyday 14.oo to 20.oo

VENUE PRACOWNIA WSCHODNIA, Warszawa - Praga, ul. Lubelska 30/32
A strictly artistic place - a studio of a group of painters, scalpturers and musicians who are going to host us a third time already. Look at the pictures above to learn what it looks like. On the picture below Hubert, the musician is having a brake. Second picture is taken during an instalation.  For more information take a look on your right at link of Pracownia Wschodnia.

RECRUITMENT
The class if for everyone, who wants to fokus on searching the sources of inspiration In body and mind. The previeous experience is not a must but organizers keeps the rights to select the group towards physical capacity to the effort.

To apply fill In the application form and send it to the address below before 20 of November 2010. The qualified are to make a payment on the organizers account before 30 of November. To participate in the class you are to present the confirmation of the monay transfer.

WORKSHOP FEE 650zł (app.165E)


APPLICATION FORM
Name/Surname/age
Address of residence
Phone/mobile/ e-mail
Field of activity within per formative arts
Experience with butoh
Vocal Practice
Dates of arrival/departure: I arrive on I depart on
Declaration on insurance: I declare to purchase an insurance for the period of my participation in BUTOH BARTER 2010
Agreement of sharing personal image: Me, signed below, agree to share my personal image for the use of documentary material shot by organizers
Taking part in workshop presentation for audience YES/NO/DONfT KNOW YET
Signature

Kontakt
Format Zero
formatzero.format@gmail.com