ENGLISH 

                                                                                                   JAPANESE 

PROFILE
history  concep
t

SCHEDULE

WORKS
photo video

WORKSHOP
content  photo
 

MUSIC
Hiroko profile

GALLERY
1993-2007photo

PRESS
news book etc

REPORT

LINKS

CONTACT
      Atsushi Takenouchi Jinen Butoh  
 4days Workshop/ Warsaw
   Nov 27,28,29,30, 2014
 "The Four Elements"
live music by Hiroko Komiya
time; all 4 days 11:00-19:00

Place;Teatr BAZA / Podchorążych 39, 00-722 Warszawa Mokotów, Warszawa, Poland

Participation cost: Eur 160,-
* Regarding registration from out of Poland, you can send copy of airplane/travel tickets to proof
 your  coming instead of International bank transfer from other country


                     
 

« The four elements »
Where do we really come from?
Long ago, at the time of the big bang, it seems that all forms of life composed on single and unique entity. If this is the case, hundreds of millions of years have now passed, during which our respective lives have branched into different  directions.
In the same way that a tree spreads into branches, the galaxy and stars have detached themselves from the trunk of the universe. The planets and Earth split off from the solar system. Furthermore, the earth, the sky and the sea have also branched and after this, plants and animals have subdivided. People, just like me, are also part of this ramification.
If those hundreds of millions of years have really built our body, then surely, somewhere inside of us, we should have kept a memory of when we were water, of when we were earth, of when we were wind and fire.
Open the door of these memories and let's try and dance, transformed into those four elements.  Through dance, let's remember that our body was at one with Earth and the universe.
Furthermore, if the leaf that I am, coming from this branched universe, could feel, even just a little, the weight of those billions of years, then I will realize that, far from being just some simple little organisms, I myself, just like others, form the tree trunk constituting the beginning of the universe.
You are the wind, you are the fire
You are the water, you are the earth
Through dance, the borders separating us from the four elements will progressively fade away. Life, under multiple shapes, is then linked to everything, and represents a dancing presence.

Atsushi TAKENOUCHI

      


** Requisites for Participants: Previous experience in Butoh workshop desirable or physical training like dance, theatre, etc.
** Advance registration is required with sending deposit money, since the number of places is limited. Please contact organizer and give your name,
    address, telephone number, e-mail address and a short summary of your experience (Butoh, dance, theatre, mime, or any kind of body training).
** Regarding registration from out of Poland, you can send copy of airplane/travel tickets to proof your  coming instead of International bank transfer
    from other country. 
** If you need any further informations regarding reservation or accommodation, please contact us.<Contact & booking >  Fundacja POMPKA
 
publink@publink.com.pl  , info@fundacjapompka.org.plhttp://www.fundacjapompka.org.pl/blog/27-30-11-2014-warsztaty-jinen-butoh-z-atsushi-takenouchi,24.html
http://www.fundacjapompka.org.pl


   

                                                                                                         :::::::::::::::::::::::::::::: Polish


27-30.11. 2014 warsztaty
Jinen butoh z Atsushi Takenouchi


Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich chętnych – zarówno aktorów, performerów czy tancerzy jak osób nie posiadających żadnego doświadczenia w pracy z ciałem. Będziemy szukać źródeł inspiracji w swoim wnętrzu i w otaczającym nas świecie. Każdy indywidualnie i w swoim tempie pracować będzie – pod okiem mistrza – nad relacjami
ciało-umysł-duch tak by móc tańczyć mikro i makrokosmos.

  

Temat przewodni: „Cztery elementy”
 Skąd tak naprawdę pochodzimy? Podobno dawno temu, w czasach Wielkiego Wybuchu wszystkie byty tworzyły jedną całość. Jeśli tak, minęły setki milionów lat, podczas których poszczególne formy życia rozeszły się w różnych kierunkach. Tak samo jak pień drzewa rozgałęzia się tworząc konary, galaktyka i gwiazdy wyrosły ze Wszechświata. Planety, w tym Ziemia, przekształciły się w System Słoneczny. I tak kolejno wyłaniały się niebo, woda, ziemia a potem rośliny i zwierzęta. Ludzie, tacy jak
ja, są też efektem tego podziału. Jeśli te miliony lat rzeczywiście uformowały nasze ciało, to z pewnością, gdzieś w naszym wnętrzu,zachowaliśmy wspomnienie o tym jak byliśmy wodą, ziemią, wiatrem czy ogniem. Otwórzmy drzwi pamięci i spróbujmy tańczyć przekształcając się w te cztery elementy. W tańcu przypomnijmy sobie, że kiedyś nasze ciało było jednym bytem z Ziemią i kosmosem. Jeśli, będąc małym listkiem, który wyrósł z kosmosu, poczuję choć trochę ciężar tych
milionów lat, uświadomię sobie, że nie jestem jedynie prostym, małym organizmem a - podobnie jak inne - współtworzę pień drzewa będącego początkiem wszechświata. Jesteś wiatrem, jesteś ogniem Jesteś wodą, jesteś ziemią W tańcu, granice oddzielające nas od tych czterech elementów pomału znikną. Różne formy życia łączą się ze sobą i objawiają w tańcu.     Atsushi Takenouchi

    

Muzyka na żywo:
Hiroko Komiya


Termin: 27-30 listopada 2014 w godz. 11.00 -19.00

Miejsce: Teatr Baza, ul. Podchorążych 39

Koszt: 480,- zł., zaliczka 100,- zł jest konieczna ze względu na ograniczoną ilość miejsc

Aby zgłosić się na warsztaty, bardzo proszę o wysłanie zgłoszenia mailem (pełne imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nr. telefonu) wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 100 złotych do 31.10.2014. Osoby, które nie wpłacą zaliczki w powyższym terminie będą mogły wziąć udział w warsztatach tylko pod warunkiem
dostępności wolnych miejsc i dostarczenia potwierdzenia pełnej wpłaty do 15.11.2014 r.  Udział w warsztatach wyłącznie za okazaniem poświadczenia przelewu. W tytule przelewu proszę wpisać „darowizna” oraz swoje imię i nazwisko.

Dodatkowo, w mailu prosimy o załączenie deklaracji ubezpieczeniowej:Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie zdrowotne na czas uczestniczenia w warsztatach butoh 27-30.11.2014

ORGANIZATOR
Anita Zdrojewska, Fundacja POMPKA,  ul. Łowicka 56/4a, 02-531
Warszawa; mail: publink@publink.com.pl     Nr. konta: 42 1440 1387 0000 0000 0940 3442
Informacje dodatkowe: www.fundacjapompka.org.pl
http://www.fundacjapompka.org.pl/blog/27-30-11-2014-warsztaty-jinen-butoh-z-atsushi-takenouchi,24.html


           
 

Copyright 2002-2007 c Globe JINEN All rights reserved.