ENGLISH 

                                                                                                   JAPANESE 

PROFILE
history  concep
t

SCHEDULE

WORKS
photo video

WORKSHOP
content  photo
 

MUSIC
Hiroko profile

GALLERY
1993-2007photo

PRESS
news book etc

REPORT

LINKS

CONTACT
    


Atsushi Takenouchi JINEN Butoh Workshop in Warsaw
Jan 26(Sat), 27(Sun), 28(Mon), 29(Tue), 2013 - 4days workshop                                                                                                                                                                          photo by Noriko Yamamoto

Date : 26 - 29.01.2013 (Sat -Tue)  4 days
Time. 11.00 - 19.00

Place : Teatr Baza
address:  ul. Podchorążych 39a, Warsaw, Poland

Price :  460,- zł.( for local participant)  /   160,- euros ( for non local participants)workshop “ZERO”
    
Zero is emptiness.
Zero is a starting point and a terminal point.
Zero is a changing point of sanity and insanity.
Zero is a turning point of laughter and sorrow.
Zero is now and a moving point of time from the past to the future.
We can imagine the turning point from daily life movement to Butoh movement,
Or from Clown to Butoh, or from earth energy to sky energy, or from summer solstice to winter solstice…
What is this zero for you ? What is your starting point, and when is your turning point ?
What is this zero point for your dance ?
We will search this zero in this workshop.
“ Dance is devotion of life” I learned this while my travelling nature fields called JINEN. This has never changed since old times and will never change.
This means I should dance to “my life”, to the moment, and to now which lasts forever. I’ve got my body from the earth. I’ve got my life from the sun and the moon,
my parents, my friends and my love. Then I’ll return the gifts to these universe. I’ll return them to others through dancing body and soul. As I see a tiny flower selflessly,
I meet a dance filled with a joy of “ life”.  And then, my body is filled up with water of “ life”. The seeds of memory inside of myself come into bud.

  The sound of winds is the whispering of the earth. The sound of minerals is the muttering of machines. We hear the sounds of the universe through explosion and noise and stillness.
   Oh, thousands of sounds, take our souls far away to our unknown world. Travel with reminding us of forgotten dances.
On the sun and the moon, there are young men singing eternal songs at every place in the world.
Let’s begin an ancient and modern fete at “ relics of life” holding artificial and nature-on earth.

JINEN Butoh    Atsushi Takenouchi  


<Info and reservation >
 Anita Zdrojewska, tel. +48 501 175 595;
publink@publink.com.pl************************************************************************************************************************************************************

                     Polish text  

Atsushi Takenouchi JINEN Butoh
warsztat “ZERO”  
26,27,28,29.01.2013


                                                                                                                                                                            photo by Noriko Yamamoto

Termin:     26-29.01.2013 (sobota – wtorek); godz. 11.00 - 19.00

Miejsce: Teatr Baza, ul. Podchorążych 39a, Warszawa

Koszt:     460,- zł.warsztat “ZERO”  
Zero jest pustką.
Zero jest punktem początku i końca.
Zero jest przejściem z czystości w nieczystość.
Zero jest punktem zwrotnym radości i smutku.
Zero jest tu i teraz - to brama czasu między przeszłością i teraźniejszością.
Można wyobrazić sobie punkt zwrotny między naszym ruchem codziennym a ruchem butoh.
Lub między ruchem klauna do ruchem butoh, lub energią nieba a ziemi lub między przesileniem letnim a zimowym…

Czym dla Ciebie jest zero? Co jest punktem wyjścia i kiedy następuje zwrot?
Czym jest zero dla Twojego tańca?
Będziemy szukać punktu zero w trakcie warsztatu.Taniec to kult życia. Odkryłem to zbierając doświadczenia w podróży, którą nazwałem Jinen. Od tamtej pory nic się nie zmieniło i nigdy się nie zmieni. To znaczy, że powinienem tańczyć dla życia, dla tego momentu, dla tej chwili, która będzie trwać wiecznie. Moje ciało jest z ziemi. Życie dało mi słońce, księżyc, moi rodzice, przyjaciele i moja miłość. Zwrócę te dary – oddam je wszystkim tańcząc ciałem i duszą. Gdy patrzę bezinteresownie na maleńki kwiat, tańczę wypełniony radością życia, a moje ciało napełnia się wodą życia. Moje wewnętrzne nasiona pamięci zamieniają się w pąki.
Dźwięk wiatru to oddech ziemi. Dźwięk minerałów to mamroczące maszyny. Słyszymy głosy wszechświata poprzez eksplozję dźwięku i ciszy.
O tysiące dźwięków, zabierzcie nasze dusze daleko do nieznanego świata. W podróż przypominającą nam zapomniany taniec. O słońcu, o księżycu – wszędzie są młodzi ludzie śpiewający wieczną pieśń z każdego zakątka świata. Rozpocznijmy święto starożytności i współczesności na ziemi obejmującej relikty natury i cywilizacji.
JINEN butoh, Atsushi Takenouchi

 

Atsushi Takenouchi dołączył do grupy „Hoppo-Butoh-ha“ na Hokkaido w 1980. Jego ostatnie wspólne przedstawienie z grupą – „Takazashiki"(1984) było opracowane przez twórcę butoh Tatsumi Hijikata. Atsushi rozpoczął swą własną drogę „Jinen Butoh“ w  1986; stworzył spektakle solo „Itteki“, „Ginkan“ łączące uniwersalny obraz natury, ziemi, czasów odległych i impresji chwili, spotkania z ludźmi i otoczeniem. Z projektem JINEN odbył w Japonii 3. letnią podróż wykonując w tym czasie 600 improwizacji (1996-1999). Wówczas też uczył się u Kazuo Ohno i Yoshito Ohno. Od 2002 przebywał głównie w Europie współpracując z tancerzami i aktorami z Francji, Polski, USA i innych krajów. Występował na festiwalu w Avignon, na Paris Butoh Festival i New York Butoh Festival, na których prezentował swe spektakle solo. W tym samym czasie pracował też w filmie. Ostatnia praca na Alasce i Hawajach „Wypełniony naturą” - film artystyczny o środowisku naturalnym - wkrótce będzie ukończona.
<Informacje dodatkowe> 
Anita Zdrojewska, tel. +48 501 175 595;
publink@publink.com.pl

 

Copyright 2002-2007 c Globe JINEN All rights reserved.