ENGLISH 

                                                                                                   JAPANESE 

PROFILE
history  concep
t

SCHEDULE

WORKS
photo video

WORKSHOP
content  photo
 

MUSIC
Hiroko profile

GALLERY
1993-2007photo

PRESS
news book etc

REPORT

LINKS

CONTACT
                         Polish text  below>>>Atsushi Takenouchi JINEN Butoh Workshop in Warsaw 2014
-Apollo and Dionysos- 4days intensive workshop
Jan 25(Sat), 26(Sun), 27(Mon), 28(Tue), 2014


                                                                                                              photo by Pagratis Pagratidis

Date : 25 - 28.01.2014 (Sat -Tue)  4 days
Time. 10.00 - 18.00
Place : Teatr Baza
address:  ul. Podchorążych 39、00-722 Warsaw Mokotów, Warsaw, Poland
Price :  480,- zł.( for local participant)  /   180,- euros ( for non local participants)

« Apollonian energy , Dionysian energy »
Ying and yang ? Light and darkness, shape and energy, Apollo and Dionysos.
Two principles which conflict and complement each other.
During the workshop we will explore our body as breath, movement and voice, related to Apollo and Dionysos primordial energies.
Power of light, symmetry, harmony and transcendence of the Apollonian presence and power of earth, fire, ecstasy of the dionysian action shall be expressed through the body with movement and sound.
At the same time we will work on some elements of Japanese mythology :
-Amaterasu, female deity, close to Apollo's sun energy
-Susano, male deity and Amanozume, female deity, both related to dionysian energy.
Thanks to those elements we will explore Apollo and Dionysos's male and female energies, as two sides of a same face.
Through Greek and Japanese's mythologies, beyond Europe and Asia, we will try to reach some archetypes of the humanity.


photo by Yayoi Ogata


“ Dance is devotion of life”
 I learned this while my travelling nature fields called JINEN. This has never changed since old times and will never change.
This means I should dance to “my life”, to the moment, and to now which lasts forever. I’ve got my body from the earth. I’ve got my life from the sun and the moon,
my parents, my friends and my love. Then I’ll return the gifts to these universe. I’ll return them to others through dancing body and soul. As I see a tiny flower selflessly,
I meet a dance filled with a joy of “ life”.  And then, my body is filled up with water of “ life”. The seeds of memory inside of myself come into bud.
  The sound of winds is the whispering of the earth. The sound of minerals is the muttering of machines. We hear the sounds of the universe through explosion and noise and stillness.
   Oh, thousands of sounds, take our souls far away to our unknown world. Travel with reminding us of forgotten dances.
On the sun and the moon, there are young men singing eternal songs at every place in the world.
Let’s begin an ancient and modern fete at “ relics of life” holding artificial and nature-on earth.
JINEN Butoh    Atsushi Takenouchi 


<Info and reservation >
 Anita Zdrojewska, tel. +48 501 175 595;
publink@publink.com.pl
>>>http://www.fundacjapompka.org.pl/blog/warsztat-jinen-butoh-z-atsushi-takenouchi,20.html


Polish text  ***************************************************************************************************************************************


Warsztat Jinen butoh z Atsushi Takenouchi / Warszawa 2014
warsztat tematyczny "Apollo i Dionizos"
25,26,27,28. 01. 2014


photo by Pagratis Pagratidis


Termin:     25-28.01.2014 (sobota – wtorek);
godz. 10.00 - 18.00
Miejsce: Teatr Baza
ul. Podchorążych 39、00-722 Warszawa Mokotów, Warszawa, Poland

Koszt:     480,- zł.
"Apollo i Dionizos"
"Ying i Yang. Światło i ciemność, forma i energia, Apollo i Dionizos. Uzupełniające się wzajemnie sprzeczności. Moc światła, symetria, harmonia i transcendentność Apolla oraz moc ziemi, ogień i ekstaza dionizyjskiego działania będą wyrażane ciałem w ruchu i dźwięku. Będziemy eksplorować ciało jako oddech, ruch i głos w kontekście pierwotnej energii Apolla i Dionizosa.

Jednocześnie, będziemy pracować w oparciu o mitologię japońską, w której obecni są Amaterasu - bogini słońca o energii zbliżonej do Apolla oraz bóg Susano i bogini Amanozume bliscy energii Dionizosa.

Zbadamy męską i żeńską energię Apollo i Dionizosa – dwa oblicza tej samej twarzy. W oparciu o mitologię japońską i grecką, przekroczymy świat Europy i Azji i poszukamy archetypów ludzkości."
Atsushi Takenouchiphoto by Yayoi Ogata

Taniec to kult życia.
Odkryłem to zbierając doświadczenia w podróży, którą nazwałem Jinen. Od tamtej pory nic się nie zmieniło i nigdy się nie zmieni. To znaczy, że powinienem tańczyć dla życia, dla tego momentu, dla tej chwili, która będzie trwać wiecznie. Moje ciało jest z ziemi. Życie dało mi słońce, księżyc, moi rodzice, przyjaciele i moja miłość. Zwrócę te dary – oddam je wszystkim tańcząc ciałem i duszą. Gdy patrzę bezinteresownie na maleńki kwiat, tańczę wypełniony radością życia, a moje ciało napełnia się wodą życia. Moje wewnętrzne nasiona pamięci zamieniają się w pąki.
Dźwięk wiatru to oddech ziemi. Dźwięk minerałów to mamroczące maszyny. Słyszymy głosy wszechświata poprzez eksplozję dźwięku i ciszy.
O tysiące dźwięków, zabierzcie nasze dusze daleko do nieznanego świata. W podróż przypominającą nam zapomniany taniec. O słońcu, o księżycu – wszędzie są młodzi ludzie śpiewający wieczną pieśń z każdego zakątka świata. Rozpocznijmy święto starożytności i współczesności na ziemi obejmującej relikty natury i cywilizacji.
JINEN butoh, Atsushi TakenouchiAtsushi Takenouchi dołączył do grupy „Hoppo-Butoh-ha“ na Hokkaido w 1980. Jego ostatnie wspólne przedstawienie z grupą – „Takazashiki"(1984) było opracowane przez twórcę butoh Tatsumi Hijikata. Atsushi rozpoczął swą własną drogę „Jinen Butoh“ w  1986; stworzył spektakle solo „Itteki“, „Ginkan“ łączące uniwersalny obraz natury, ziemi, czasów odległych i impresji chwili, spotkania z ludźmi i otoczeniem. Z projektem JINEN odbył w Japonii 3. letnią podróż wykonując w tym czasie 600 improwizacji (1996-1999). Wówczas też uczył się u Kazuo Ohno i Yoshito Ohno. Od 2002 przebywał głównie w Europie współpracując z tancerzami i aktorami z Francji, Polski, USA i innych krajów. Występował na festiwalu w Avignon, na Paris Butoh Festival i New York Butoh Festival, na których prezentował swe spektakle solo. W tym samym czasie pracował też w filmie. Ostatnia praca na Alasce i Hawajach „Wypełniony naturą” - film artystyczny o środowisku naturalnym - wkrótce będzie ukończona.<Informacje dodatkowe> 
Anita Zdrojewska, tel. +48 501 175 595;
publink@publink.com.pl
Zapraszam po więcej informacji na: www.fundacjapompka.org.pl
>>>http://www.fundacjapompka.org.pl/blog/warsztat-jinen-butoh-z-atsushi-takenouchi,20.html

 

Copyright 2002-2007 c Globe JINEN All rights reserved.